mvp events

galavečery a předávání cen

 

galavečery a předávání cen

Úspěchem galavečera není jen kvalitní program a bohatá tabule. Gala vyžaduje zejména odpovídající protokol, který se prolíná zvacím procesem, guest servisem i eventem samotným.

 

výroční ceny ČEA

 • 2. ročník předávání výročních cen České eventové asociace

 • jedinečný koncept zakomponování předávání cen do divadelního představení

 • kompletní zajištění dramaturgie, produkce i sehnání sponzorů na akci

 • catering zajištěn partnerskou firmou NO BOX Catering

 

česká cena za architekturu

 • komunikace nové soutěžní přehlídky ČCA

 • etablování Ceny u architektonické i široké veřejnosti jakožto prestižního, otevřeného, respektovaného a každoročně se opakujícího projektu

 • posílení autority České komory architektů, která vyhlašuje a garantuje ČCA

 

společenský večer Prahy 6

 • společenské setkání přátel Prahy 6, významných osobností a zastupitelů u příležitosti 100. výročí založení republiky

 • předávání čestných občanství

 • koncert Richarda Müllera

 • catering zajištěn partnerskou firmou NO BOX Catering