mvp events

galavečery a předávání cen

 

galavečery a předávání cen

Úspěchem galavečera není jen kvalitní program a bohatá tabule. Gala vyžaduje zejména odpovídající protokol, který se prolíná zvacím procesem, guest servisem i eventem samotným.

 

česká cena za architekturu

  • komunikace nové soutěžní přehlídky ČCA

  • etablování Ceny u architektonické i široké veřejnosti jakožto prestižního, otevřeného, respektovaného a každoročně se opakujícího projektu

  • posílení autority České komory architektů, která vyhlašuje a garantuje ČCA

 

společenský večer Prahy 6

  • společenské setkání přátel Prahy 6, významných osobností a zastupitelů u příležitosti 100. výročí založení republiky

  • předávání čestných občanství

  • koncert Richarda Müllera

  • catering zajištěn partnerskou firmou NO BOX Catering