Akce pro PR

Komunikace s veřejností

LadronkaFest 2002 - 2016

  • Ladronkafest se za 15 let svého konání stal bezkonkurenčně největším festivalem volnočasových aktivit ve střední Evropě
  • během 1. ročníku v roce 2002 se na akci, ještě s názvem Plný Džbán, prezentovalo 17 aktivit. Festival tehdy navštívilo zhruba 1700 osob
  • v roce 2014 se v rámci 13. ročníku prezentovalo už více než 66 aktivit na celkem 78 stanovištích
  • akce se nyní rozléhá na 80 000 m2, v roce 2016 přišlo na Ladronkafest přes 18 000 návštěvníků
  • primárním cílem Ladronkafestu je volnočasový festival, který vznikl v rámci programu primární nespecifické drogové prevence a prevence proti dalším sociálněpatologickým jevům mezi dětmi a mládeží
Klient MČ Praha 6
Realizace září 2016
Místo park Ladronka, Praha
Návštěvnost 18 000 osob
Financování zajišťujeme finanční partnerství - sponzoring, granty

Setkání rodáků v Dukovanech

  • Zajištění organizace a zábavního programu při příležitosti setkání rodáků zaniklých obcí Lipňany, Skryje, Heřmanice
  • Servírovaný oběd pro všech 1150 návštěvníků akce v outdoorovém prstředí elektrárny
  • Budování kladného lokálního PR pomocí eventů v oblastech, kde má společnost ČEZ své elektrárny. Lokálními akcemi navíc podporujeme přímý prodej energií zákazníkům - obcím
Klient ČEZ
Realizace květen 2016
Místo JE Dukovany
Návštěvnost 1150 osob